Home » Vernietiging » Vernietiging douanegoederen

Vernietiging onder douanetoezicht

Vernietiging onder douanetoezicht kan nodig zijn om producten of substanties niet meer herkenbaar en bruikbaar te maken. Het gaat altijd om goederen die niet aan de wettelijke vereisten voldoen. Dat kan verschillende oorzaken hebben.
De vernietiging van goederen (ofwel douanegoederen) gebeurt meestal volgens strikte procedures en onder begeleiding van de douaneautoriteiten. Deze procedures zijn vastgelegd in de douanewetgeving. Ook bij Renes is dat mogelijk. We zorgen voor een gecontroleerde vernietiging op de correcte manier volgens relevante regels en voorschriften.

Redenen voor vernietiging douanegoederen

Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
Wanneer goederen inbreuk maken op merkrechten, auteursrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten moeten ze worden vernietigd. Op die manier worden de rechthebbenden (ontwerper, eigenaar, fabrikant) beschermd en vervalsingen uit de markt gehaald. Voorbeelden zijn:

 • vervalste merkartikelen zoals kleding en accessoires
 • gekopieerde software, games, boeken, films, etc.
 • nagemaakte elektronica

Gezondheids- en veiligheidsrisico’s

De douane controleert op goederen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid of de veiligheid van consumenten. Ze mogen niet op de markt komen. Het kan ook zijn dat producenten een partij goeden met fabricagefouten wilt laten vernietigen. Denk aan producten die gevaarlijke stoffen bevatten, niet voldoen aan veiligheidsnormen of schadelijk zijn voor mens of milieu. Voorbeelden zijn:

 • gevaarlijke chemicaliën en andere substanties
 • onveilig speelgoed
 • bedorven of verontreinigde voedingsmiddelen
 • onveilige apparatuur en voertuigen
 • verboden geneesmiddelen

Illegale handel

Natuurlijk worden illegale goederen, zoals drugs, wapens, beschermde diersoorten, gevaarlijke of gestolen goederen en smokkelwaar door de douane geconfisqueerd. Tref je ze zelf aan in een lading of container? Meld deze goederen aan bij de politie of douane. Ze moeten vervolgens vernietigd worden om elk risico van terugkeer in de maatschappij te voorkomen.

Niet-naleving van douaneregels
Soms voldoen prima goederen helaas niet aan de douaneregels. Ook dan kan de douane besluiten om tot vernietiging onder toezicht over te gaan en eventuele overtreding van de regels te bestraffen. Je kunt zelf ook een dergelijke partij aanmelden. Voorbeeldsituaties in dit geval zijn:

 • invoer zonder de juiste douanedocumenten (invoeraangifte, vrachtbrief, factuur, certificaat van oorsprong, etc.)
 • goederen met een onjuiste of valse oorsprongsaanduiding (bijvoorbeeld om invoerbeperkingen of invoerrechten te omzeilen)
 • goederen waarvan de invoerrechten of belastingen niet betaald zijn

Op last van douane vernietiging van je producten regelen? Zo werkt het!

Geconfisqueerde goederen zal de douane direct laten vernietigen. Deze vernietiging onder douane toezicht kun je niet bijwonen. Heb je zelf een partij die door omstandigheden moet worden vernietigd onder toezicht? Zo helpt Renes.

1. Aanmelden
Neem contact op met de douane of Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) afhankelijk van het type product dat je wilt laten vernietigen. Je vult de Verklaring Vernietiging van Goederen onder toezicht van de douane (DO 040 formulier) in. Neem vervolgens contact op met Renes via telefoon 010 419 28 22 om je partij goederen aan te melden.

2. Afspraak maken
Na het invullen en de retourontvangst van het formulier maken we een afspraak op onze locatie waar ook een beambte van de douane bij is.

3. Productvernietiging
Op de afgesproken dag zullen onze medewerkers onder toeziend oog van de douane en jouzelf (indien je dat wenst) de afgekeurde goederen door onze industriële versnipperaar voeren. De goederen worden hiermee onbruikbaar en onherkenbaar gemaakt.

Je ontvangt per post een certificaat van vernietiging na de procedure. In sommige gevallen kun je hiermee de betaalde invoerrechten van de onbruikbare producten terugvragen.

Wil je afgekeurde producten of beschadigde producten aanmelden voor douane vernietiging? Of wil je eerst meer informatie?

Mail vandaag nog naar info@renes.nl of bel: 010 – 419 28 22.

Extra dienstverlening en kwaliteit bij Renes

Renes is CA+ gecertificeerd. Het vernietigingsproces van douane goederen verloopt volgens strikte protocollen, waarbij we gebruikmaken van specifieke voorzieningen die deze certificering voorschrijft.

Mocht je zelf geen mogelijkheid voor transport hebben, dan regelen we dat graag voor je. Vraag ernaar bij het aanmelden van de goederen.

Ook wanneer je geen ervaring heeft met het aanmelden bij de douane of KCB en je kunt ons advies of assistentie goed gebruiken, vermeld dat dan gerust bij de aanmelding. We helpen je graag.