Home » Recycling

Recycling is goed voor de natuur en de economie!

Sinds de jaren 70 zamelen we in Nederland glas apart in. Daarvoor stopten we oud glas gewoon in de afvalemmer en reed de vuilniswagen deze na het legen naar de stort. Iets wat we ons nu nog nauwelijks kunnen voorstellen.

Het hergebruik van papier gaat nog veel langer terug. Eind negentiende eeuw ontstonden de eerste oudpapierondernemingen. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd papierinzameling georganiseerd, omdat er papierschaarste heerste. Vanaf 1990 zamelen we papier in via containers. En dat doen we vandaag nog steeds.

Vanaf 2010 gebruiken we ook afzonderlijke containers voor plastics en we zien dat er steeds meer afzonderlijke stromen worden ingezameld. Onze inspanningen om steeds zorgvuldiger te recyclen zijn echt niet alleen maar goed voor het milieu en de natuur. Want naast energie besparen en uiteindelijk minder restafval genereren, heeft het ook economische voordelen. Denk aan alle banen die de recyclingsindustrie oplevert en de nieuwe producten die van gerecyclede materialen gemaakt worden.

Mooi toch dat we bij Renes daar een onderdeel van uit maken?

Afval recycling bij Renes

Deze stromen kunnen we voor je recyclen:

AGF recycling

Bedrijfsafval

BSA recycling

Glas recycling

Hout recycling

Kunststof recycling

Papier recycling