Home » Certificeringen

De certificeringen van Renes recycling en afvalverwerking

Zekerheid en vertrouwen. Dat is wat je van ons mag verwachten als we je archief of je douanegoederen vernietigen. Maar we beloven graag meer dan dat.

Ook gaan we met zorg om met diverse stoffen uit je afvalstromen, zodat ze niet zo maar in het milieu terechtkomen. Daarnaast heeft de kwaliteit van onze dienstverlening onze aandacht. We hebben onze interne procedures, bijvoorbeeld de administratie, volgens ISO kwaliteitsnormen ingericht.

Op deze pagina vind je meer informatie over onze certificeringen en kun je een exemplaar van onze certificaten downloaden.

ISO 9001

De norm ISO 9001 stelt eisen aan de kwaliteit van onze managementsystemen. Met dit certificaat laat je als bedrijf zien dat je bent ingericht op vaste procedures volgens een bepaalde kwaliteit. Je mag van ons verwachten dat we al onze diensten altijd volgens dezelfde standaard uitvoeren.

CA+

De Certificeringsregeling Archief en Datavernietiging schrijft voorzieningen en veiligheidsprocedures voor, waardoor we vertrouwelijk materiaal ook echt vertrouwelijk behandelen. Bovendien waarborgt dit certificaat een efficiënt en gesloten vernietigingsproces.

VIHB / VIHB Internationaal

VIHB staat voor ‘Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afval’. Alle bedrijven en instellingen die zich in Nederland bezighouden met het handelen en bemiddelen in afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen moeten vermeld staan op de VIHB-lijst. Om voor registratie in aanmerking te komen, is het belangrijk dat de ondernemer kan aantonen dat hij betrouwbaar en vakbekwaam is.

Kwaliteitszorg

Naast de branchegerichte certificaten, neemt Renes extra maatregelen voor kwaliteitszorg. Zo staan we ingeschreven bij FNOI, de Federatie van Nederlandse Oudpapier Industrie. Deze brancheorganisatie stelt samen met het kwaliteitszorginstituut VPGI (Vereniging Productbewaking Grafische Industrie) de normen vast voor de Erkenningsregeling Oudpapier en Karton (OPK).

Wilt u de beleidsbepaling van Renes ontvangen, mail dan naar info@renes.nl.