Vernietiging

Afbreken, kapotmaken, stukmaken, verbrijzelen, verdelgen, verwoesten, platdrukken, vermorzelen, moeren, mollen, slopen, vernielen; tsja, wij nemen vernietigen serieus.

Vernietigen heeft diverse belangrijke functies. Ten eerste het totaal onherkenbaar maken van vertrouwelijke gegevens. Ten tweede om illegale en verouderde producten geen kans te geven de markt te bederven. En ten derde om afvalstoffen zo klein te krijgen dat ze, na verdere verwerking, als milieuvriendelijke grondstof een tweede leven krijgen.

Renes beheerst de kunst van het vernietigen, op een duurzame en innovatieve manier. U leest er meer over in de hoofdstukken over AGF-, archief-, data- en product- en mobiele vernietiging.